Pažink mane

 

LIETUVOS BLAIVYBĖS DRAUGIJOS „BALTŲ AINIAI” ALYTAUS MIESTO IR RAJONO SKYRIAUS

PROJEKTAS „PAŽINK MANE“
 

 

Situacijos analizė:
 
Šis projektas reikalingas norint įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo veiklos 2007 metų programą.
Alytaus baltų ainiai, valančiukai ir Čekijos Respublikos Rymarov miesto gimnazistai 2005 metų pavasarį užmezgę bendradarbiavimo ryšius, aptarę vaikų ir jaunimo problemas (žalingų įpročių, smurto, abejingumo) Lietuvoje ir Čekijoje, pozityvia veikla skatins vaikų ir paauglių tarptautinį bendradarbiavimą, saviraiškos plėtotę, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi. Būtina skleisti baltų ainių bei čekų mokinių gerų darbų patirtį žalingų įpročių prevencijos srityje, plėtoti Europos jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą.
 
Tikslas: ugdyti dorus ir sveikus jaunus žmones, puoselėjančius tautos kultūrą, plėtojančius bendravimo ir tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, meninius gebėjimus, vykdančius žalingų įpročių prevenciją.
Uždaviniai:
Partnerystės ugdymas bendradarbiaujant su šalies ir užsienio vaikais bei  jaunuoliais.
Žalingų įpročių prevencija bei sveiko gyvenimo būdo propagavimas.
Kultūrinė, meninė, kūrybinė ir kt. veikla, saviraiška
 
Dalyviai:
Alytaus baltų ainiai, valančiukai, Čekijos Rymarov miesto gimnazijos, menų mokyklos  mokiniai.
 
Trumpas projekto pristatymas:
Projekto vykdymo metu Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Alytaus skyriaus nariai, valančiukai, Čekijos Rymarov miesto menų mokyklos, gimnazijos mokiniai bendrų projektų dėka įsitikino, kad Europos šalių jaunimui būtina plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą: ypač vertinga pozityvia veikla skatinti ir ugdyti jaunų žmonių pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, saviraišką, dalintis darbo narkomanijos, smurto, nusikalstamumo prevencijos srityse patirtimi. Veiksminga prevencinio darbo priemonė – menai, kurių poveikio galimybes (menininkų, pasisakančių prieš narkomaniją, smurtą , pavyzdžius, bendravimą, parodų , koncertų rengimą) panaudosime.
Alytuje organizuosime menų savaitę, kurios metu vyks koncertai, dailės darbų paroda, pavadinti „Menas prieš narkotikus“. Tokią pat savaitę surengs ir partneriai čekai. Internetu dalinsimės patyrimu, tarsimės, ruošimės tarptautinei kūrybinei stovyklai Čekijoje. Rymarov mieste drauge su bendraamžiais čekais surengsime bendrą koncertą, drauge piešime, keliausime, bendrausime su čekų foto menininku Indrich Straitu.
 
Laukiami rezultatai:
 Apie 150 Alytaus miesto vaikų ir mokinių, 150 Rymarov miesto paauglių ir jaunuolių dalyvaus bendruose prevenciniuose renginiuose, meno akcijose, tęs tarptautinį bendradarbiavimą. Jauni žmonės drauge su bendraamžiais čekais spręs opiausias narkomanijos prevencijos problemas.
Vykdysime informacijos sklaidą per regioninę TV, radiją, spaudą.
Veikla:
1. Vykdytojų komandos telkimas, darbų pasidalijimas, darbo plano sudarymas.
2. Projekto idėjos sklaida Alytaus, Rymarov miestų visuomenei (elektroniniu paštu, laikraščiuose „Alytaus naujienos”, TV, Rymarov miesto laikraštyje).
 3.Jaunųjų menininkų savaitės Alytuje ir Rymarov mieste (dailės darbų, šokių, jaunųjų muzikantų ir dainininkų, teatro mėgėjų, kino meno puoselėtojų)
Tarptautinis susitikimas „Menas- prieš narkotikus“, koncertas, dailės darbų paroda drauge su Rymarov menų mokyklos mokiniais Rymarov ir aplinkinių miestelių gyventojams.
4. Projekto apibendrinimas, pristatymas miesto vadovams, visuomenei, bendraamžiams.
Lėšos:
Projektui reikalingos lėšos – 13000 Lt.
Alytaus miesto savivaldybės – 2500 Lt.
Baltų ainių  – 1500 Lt.
Mokinių tėvų ir partnerių – 8000 Lt.
 
 
Projekto vadovė                                                                                             Silvija Peštenienė