Projektai

Vykdėme šiuos projektus:

 • “Alytaus baltų ainiai” (Lietuva- Švedija), VJRT finansavimas, 1996 m,
 • “Aš už sveiką draugą”, Alytaus miesto savivaldybės finansavimas, 1999 m,
 • “Išlikime” (Lietuva – Latvija), Alytaus miesto savivaldybės finansavimas, 2000m,
 • “Atsiremkime į draugo petį”, VJRT finansavimas, 2001 m,
 • “Jaunuoli , nesuklupk”, ALF-o finansavimas.Vykdėme drauge su Alytaus VSC, 2001 m,
 • “Šiapus ir anapus mokyklos slenksčio”, LR ŠMM finansavimas, vykdėme drauge su kazimieraičiais, ateitininkais, Latvijos vante” klubo nariais,2002 m,
 • “Together abroad” (Lietuva – Norvegija), Norvegijos JUVENTE finansavimas, 2002 m,
 • “Drauge”, LR ŠMM finansavimas, 2003 m,
 • “Alternatyva “ (Lietuva – Latvija), Alytaus miesto savivaldybės finansavimas, 2004m,
 • “Atverk akis” (Lietuva – Čekija), VJRT ir Alytaus miesto savivaldybės finansavimas, 2005m,
 • “Demokratinė mokykla” (Lietuva – Čekija), Alytaus miesto savivaldybės finansavimas, 2005 m,
 • “Reikia draugą turėti” (Lietuva – Čekija), 2006m,
 • “Jaunimo meno pynė – Europai” (Lietuva-Čekija-Lenkija-Slovakija), ES “Jaunimas”, 2006 m.,
 • “Iš kartos į kartą”, drauge su Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžiu ( JAV Katalikiška Šalpa), 2006m.
 • “Reikia draugą turėti” (Lietuva – Čekija), 2006 m.
 • “Pažink mane“ ( Lietuva – Čekija) , 2007m.
 • „Su Lietuvos vardu per Europą“, (Lietuva-Čekija), 2008
 • Kelionė į Italiją ir Šveicariją, kurią padėjo surengti Lietuvos Garbės konsulo Šveicarijoje (Lugane) Ginto  Bertašiaus šeima, 2008 m.,
 • "Pasirinkimas“, ŠMM finansavimas, 2008 m.
 • „Aš ir mes“ (Lietuva – Čekija), ŠMM finansavimas, 2009 m.
 • "Baltų ainiai - gyvenimo būdas", Jaunimo politikos projektas, Alytaus miesto savivaldybės finansavimas, 2010 m. 
 • "Būti.Keistis.Išlikti", 2012-2013 m., Alytaus miesto savivaldybės Jaunimo politikos projektas