Ruošiamės šventei "Tau dėkoju"

Gegužės 22 d. 17 val. Panemunės vidurinėje mokykloje vyks šventė "Tau dėkoju", į kurią kviečiame atvykti visų kartų baltų ainius. Prisiminsime  per 16 metų  atliktus baltų ainių darbus, bendrausime su jaunaisiais sveikos gyvensenos puoselėtojais, kursime ateities planus.

Iki susitikimo.

Pirmasis gegužės sekmadienis - Motinos diena

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.
Amžinai mes tau liekam skolingi
Už gyvybę, už visą gyvenimą,
Už tą meilę – bekraštę ir šventą,
Ir už  plauką, be laiko nubalintą.
Žodis „ačiū“ ir mažas, ir menkas,
Atsilygint tik meile tegalima.
 
Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Prisiglauskime prie brangių mamų, močiučių. Dovanokime  joms  pavasario žiedus, meilę ir pagarbą.

Velykos !!!

Žemės diena

Alytaus baltų ainiai surengė Žemės dienai skirtą viktoriną "Žemė - žmonių planeta", kuriai klausimus pateikė buvę organizacijos lyderiai, dovanoję dalyviams ir savo įsteigtus prizus. Kalbėjome apie ekologines problemas, būsimą akciją " Darom2009". Renginyje dalyvavo ir sporto žurnalistė, sportininkė ėjikė Brigita Virbalytė, sveikinusi mokinius ir linkėjusi aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Juk tk neabejimų žmonių dėka kuriamas rytojus...

Darom 2009

Idėja rengti „Darom“ arba „Teeme 2008“ kilo grupei Estijos vizionierių. Jiems pavyko 2008 m. gegužės 3 d. į Estijos miškus ir laukus sukviesti daugiau nei 50 tūkst. savanorių arba 4% visų Estijos gyventojų ir per viena dieną surinkti apie 10 tūkst. tonų šiukšlių arba beveik 10 kilogramų vienam statistiniam estui arba net 200 kilogramų vienam akcijos dalyviui.

"Nepalikit, prašau..."

Jau balandžio mėnesį Alytaus kino teatre „Dainava“ išvysime  biografinį filmą „Nepalikit, prašau...“
kurio scenarijaus  autorius ir režisierius – geras baltų ainių bičiulis  Robertas Šarknickas.
Sveikiname Robertą su dar viena kūrybine pergale, linkėdami gražių naujų sumanymų, nešant  gerumą žmonėms...
Filme vaidina:
Joana Jacunskaitė
Nijolė Lepeškaitė
Ferdinandas Jakšys
Albina Sviderskienė

Užgavėnės

Visi,

veltiniuoti, vyžoti, batuoti ir ratuoti prašome
pas mus skubėti, 
valiutos – šypsenų – nepamiršti užantin įsidėti.

Ne tik lašinių,  barankų, blynų ar šiupinio, uzbonų
ir šaukštų, bet ir, „arklių“, liekarstvų

nuo visokių ligų – šokių, dainų ir
pokštų linksmiausių galybę prisikrauti...


 

Su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-osios proga linkiu drąsiai, oriai ir išdidžiai ištarti: Lietuva, mes tavo vaikai, didžiuojamės tavimi, mylime tave.

Lietuvą auginkime savo širdyse, darbais garsinkime protėvių atminimą. Būkime laisvi.

Sėkmingų darbų, kūrybos polėkio, naujų atradimų ir vilčių išsipildymo.

Pagarbiai,

skyriaus prezidentė Silvija Peštenienė

Dainavome Lietuvą

Lietuvos valstybės atkūrimo šventę Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos bendruomenė minėjo dainuodama Lietuvai ir  apie Lietuvą.

www.blaivus.lt

GYVENIMAS PER TRUMPAS, KAD JĮ GADINTUM ...
TABAKU, ALKOHOLIU AR KITAIS ŽMOGAUS SVEIKATAI
KENKSMINGAIS IR PAVOJINGAIS PRODUKTAIS

(A. Veryga, Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas)

Kas yra blaivybė?

Blaivybė- susilaikymas nuo svaigalų; blaivybė dorybė. (Dabartinės lietuvių kalbos  žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2000)

Puslapiai

Subscribe to Baltų Ainiai RSS