www.blaivus.lt

GYVENIMAS PER TRUMPAS, KAD JĮ GADINTUM ...
TABAKU, ALKOHOLIU AR KITAIS ŽMOGAUS SVEIKATAI
KENKSMINGAIS IR PAVOJINGAIS PRODUKTAIS

(A. Veryga, Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas)

Kas yra blaivybė?

Blaivybė- susilaikymas nuo svaigalų; blaivybė dorybė. (Dabartinės lietuvių kalbos  žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2000)