Iš VII-ojo Vyskupo Motiejaus Valančiaus kongreso sugrįžus

 Spalio 25 dieną Kėdainiuose vyko Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio VII kongresas „Renkimės tautiškai minėti 150 metų sukaktį nuo blaivystės Lietuvoje pradžios“, į kurį suvažiavo valančiukai iš visos Lietuvos. Alytiškius atstovavo grupė Panemunės vidurinės mokyklos valančiukų , baltų ainių, mokytoja Reda Savulionienė, mokyklos tarybos narė Violeta Petraškienė, blaivystės sąjūdžio valdybos pirmininko Juozo Kančio giminaitė, bei LBD „Baltų ainiai“ Alytaus skyriaus prezidentė Silvija Peštenienė.
  Kongreso darbe dalyvavo apie 450 žmonių. Šv. Juozapo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kuriose pamokslą „Stiprinkime krikščionišką patriotinį iniciatyvumą“ skaitė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po mišių kongreso dalyviai surengė eiseną Kėdainių miesto gatvėmis, kurios metu dalino praeiviams knygeles „Saugokime vienas kitą“. Jaunieji valančiukai susitiko J.Paukštelio mokykloje, kur vyko sporto varžybos, koncertas, vaikai drauge žaidė, pristatė vieni kitiems savo darbus. Kėdainiškiai surengė svečiams ekskursiją po tvarkingą ir gražų senamiestį. Mūsų mokiniai kongreso dalyvius sveikino muzikine kompozicija „Iš širdies į širdį“, parengta valančiukų vadovės Redos Savulionienės, ir buvo apdovanoti puikiais suvenyrais.
  Suaugusieji kultūros namuose vykusio kongreso metu, kuriam pirmininkavo Kėdainių vicemeras Rimgaudas Rimošaitis ir Silvija Peštenienė, klausėsi pranešimų, kuriuos skaitė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Juozas Tunaitis, profesorė Onutė Voverienė, akademikas Antanas Tyla, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas dr. Aurelijus Veryga ir kt. Kalbėjusieji susirūpinę, kad šiandien Lietuvoje vyrauja tradicijos : gerti visur ir visada, gaminti stiprų alkoholį, gerti tam, kad prisigerti (o vaikai geria tam, kad nusigerti), gėrėtis tais, kurie gali išgerti daug alkoholio (išaugusi tolerancija alkoholiui). Alkoholiu leista prekiauti degalinėse ir sanatorijose; nėra laiko apribojimo alkoholio pardavimui; alkoholio kainos stabiliai mažėja, nors gyventojų pajamos nuolat didėja; planuojama legalizuoti naminę degtinę; norima leisti prekiauti alkoholiu internetu. Lietuva palyginta su alkoholiku, kuris tam, kad pribręstų pokyčiams, turi pasiekti “dugną”.
  Pasisakiusieji skatino pozityvia veikla, darbu ir malda, sutelktomis jėgomis išnaudoti 2008-uosius, Blaivybės metus, lūžiui pasiekti. Jonas Paulius II rašė: “Šviesos ir šešėlių pilna situacija turėtų priversti mus aiškiai įsisąmoninti, kad esame milžiniško, dramatiško gėrio ir blogio, mirties ir gyvybės, “mirties kultūros” ir “gyvybės kultūros” konflikto liudytojai“. Ar ne tokio konflikto liudytojai šiandien esame mes?

Baltų ainiai ir valančiukai, dalyvavę kongrese.