Vasario 16-oji

 BRANGŪS BIČIULIAI,
Tiek sykių gimę, mirę, išraižę jūras buvo
Ir pragarą, ir dangų, ir šviesulius savus
Turėjo, - visą žemę ir žemėj nepražuvo.
Kartodami tik viena: MES  - žmonės LIETUVOS.

 
Bandykime čia ramūs gyventi ir numirti.
Ir prisikelt bandykim po vasaros žalsvos,
Nujausdami, kad niekad nereiks mums išsiskirti,
Vieni kitiems dėkokim, nes esam – LIETUVOS.
                               (S.Geda ,,Giesmė apie pasaulio medį“)
SU MŪSŲ VALSTYBĖS ŠVENTE...
TEGU ŠVARIOSE, ĮSIKLAUSYTI IR IŠGIRSTI, JAUSTI  GALINČIOSE ŠIRDYSE GYVENA LAISVĖ IR TIKĖJIMAS TĖVYNE...