Su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-osios proga linkiu drąsiai, oriai ir išdidžiai ištarti: Lietuva, mes tavo vaikai, didžiuojamės tavimi, mylime tave.

Lietuvą auginkime savo širdyse, darbais garsinkime protėvių atminimą. Būkime laisvi.

Sėkmingų darbų, kūrybos polėkio, naujų atradimų ir vilčių išsipildymo.

Pagarbiai,

skyriaus prezidentė Silvija Peštenienė