Sausio 13-oji

   Lyg tolimas aidas, tėvynės istorijos atverstas puslapis - 1991-ųjų sausio 13-oji. Tie, kurie žuvo tomis sausio 13 – osios dienomis, kurie budėjo prie parlamento, televizijos bokšto, Lietuvos televizijos ir radijo, spaudos rūmų, buvo paprasti žmonės. Ne kariai, ne partizanai, ne išrinktieji politikai. Tiesiog Lietuvos eiliniai. Jie nepretendavo į tautos didvyrius, nesvajojo apie garbingus apdovanojimus. Tą naktį prie televizijos bokšto ar prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų juos, kaip ir daugelį Lietuvos žmonių atvedė kažkas daugiau už pareigą. Gal svajonė. Gal tikėjimas. Gal meilė...
  Alytaus baltų ainiai sausio 13-osios išvakarėse prisiminė tų dienų įvykius, dalyvavo šalies mokinių parlamento inicijuotoje jaunimo akcijoje, drauge su sausio 13-osios brolijos atstovais vyko į Vilniuje vykusius Laisvės gynėjų dienos renginius prie bokšto ir Lietuvos Respublikos Seimo. Susitikome su alytiškių išrinktu Seimo nariu Kęstučiu Čilinsku, dalyvavome Šv.Mišiose savo gimtajame Alytuje, minėjime prie sausio 13-osios kryžiaus.
   

Esame Laisvės vaikai. Turime keletą pasirinkimų: bręsti ir augti, eiti, telktis ir dirbti Lietuvos naudai...Gerai ir sąžiningai dirbti.