Ruošiamės projektui "Pažink mane"

   2007 m. liepos 25 - 30 dienomis Alytaus baltų ainiai Čekijos Rymarov mieste vykdys tarptautinį projektą, kurio tikslas - plėtoti vaikų ir mokinių meninius, sportinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti sveikus piliečius, puosėlejiančius tautos kultūrą, gebančius bendrauti ir bendradarbiauti.

  50 alytiškių drauge su partneriais čekais Rymarov mieste organizuos menų dienas, dalinsis patirtimi žalingų įpročių prevencijos srityje.
Pakeliui į Rymarov aplankysime Krokuvą, Bratislavą, Opolę, susipažinsime su šių miestų istorijos, architektūros ir meno vertybėmis, susitiksime su bendraamžiais, drauge parengsime gerosios patirties aplanką, domėsimės čekų foto menininko Indrich Shtraito, kuris fotografavo narkomanų ir kitų žalingų įpročių turinčių žmonių nuosmukį ir grįžimą į normalų gyvenimą. Susitiksime su Rymarov miesto vicemeru Jaroslavu Kala, gimnazijos dėstytojais ir gimnazistais.