Projektas „Baltų ainiai – gyvenimo būdas“ - puiki vasaros akimirka

     Alytaus baltų ainiai Metelių regioniniame parke vykdė projekto „Baltų ainiai-gyvenimo būdas“, kurį finansuoja Alytaus miesto savivaldybė, veiklas.

      Prie Dusios ežero atvykome nusiteikę kūrybiškai padirbėti, sutvarkyti paežerę, susitikti su buvusiais organizacijos lyderiais alytiškiais, drauge mokytis, perimti patirtį. Dieną pradėjome  susitikimu su buvusiais lyderiais: Vilija Andriulevičiūte, Vilniaus pedagoginio universiteto studente, Domu Pešteniu, Mykolo Romerio universiteto absolventu ir  Andriumi Pešteniu,  Vilniaus universiteto absolventu. Vilija sukėlė tikrą „sąmyšį“, surengusi  jaunųjų žurnalistų mokyklos užsiėmimą: mat, kai kurie projekto dalyviai būgštavo, kad nesugebės parašyti straipsnio ar pristatyti temos. Tačiau nerimas atslūgo, kai puikiai bendraujanti su vaikais Vilija Andriulevičiūtė draugiškai patardama mokė   rinkti žurnalistinę medžiagą, imti interviu, rašyti straipsnius, pristatyti auditorijai savo sumanymus. Andrius Peštenis  pasakojo apie baltų ainių projektus, tarptautinius jaunimo forumus Estijoje, Norvegijoje, Latvijoje, pakvietė jaunuosius organizacijos narius pasimokyti žaidimų, kurių išmoko iš bendraamžių užsienyje.   Domas Peštenis, sėkmingai atstovavęs baltų ainius konkursuose „Moksleiviai prieš AIDS“, jaunimo forumuose Belgijoje, Portugalijoje,  bendraudamas su vaikais mokė, jog  visada reikia tikėti savimi ir būtinai siekti užsibrėžtų tikslų, susirasti prasmingą laisvalaikio praleidimo būdą. Jis supažindino jaunuosius sveikos gyvensesnos puoselėtojus su savo aistra -  viliojančiu jėgos aitvarų sportu, atsakė į projekto dalyvių klausimus, pakvietė stebėti  margaspalvių vėjo jėgos aitvarų fiestą. Tam buvo puikios sąlygos, nes pūtė smarkus vėjas ir ne vienas projekto dalyvis klausė: „ar aš galėčiau  išmokti  skrieti jėgos aitvaru?“

       Būti gamtoje ir likti jai abejingais - neįmanoma, todėl stovyklaudami tvarkėme  Dusios pakrantes, susipažinome  su regioninio parko augmenijos gausa, paukščių įvairove, atsigaivinome maudynių Dusios vandenyse metu.

      Mūsų  vadovė Silvija Peštenienė pakvietė komandų  narius, kuriuos globojo Panemunės vidurinės mokyklos mokytojos Reda Savulionienė ir Ingrida Visockienė, dalyvauti baltų ainių varžytuvėse:  keliauti atliekant įvairiausias užduotis, dalyvauti linksmosiose estafetėse, kurti dainas, atsakinėti į linksmus  klausimus, parengti plakatus, rūpintis  jaunesniais draugais.

      Vidurdienį  į stovyklavietę drauge su šeima iš Vilniaus atvyko Aistė Valiaugaitė-Matukienė, 1993 metais drauge su S.Pešteniene kūrusi Alytaus baltų ainių organizaciją, atstovavusi ją LIJOT-e (Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje), tarptautiniame forume Osle (Norvegijoje). Aistė dalinosi atsiminimais iš baltų ainių pradžių pradžios, įvardindama skiriamuosius  alytiškių organizacijos narių bruožus:  supratingumą, dėmesingumą, gebėjimą kūrbiškai vykdyti alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo saviraiškai, nuolat degančią įvairiausiais sumanymais baltų ainių vadovę - Silviją.

      Stovyklautojus aplankė ir prieš pora metų studijuoti išvykę  baltų ainiai -  Justinas Staugaitis, KTU studentas,  Augustas Degutis, VU ekonomikos fakulteto 2 kurso studentas,  abiturientas Juozas Staugaitis, linksmai vakaroję prie laužo, pasakoję   savo veiklos  baltų ainių organizacijoje įspūdžius. Tą vakarą sužinojome ypatingą naujieną:  Augustas Degutis, buvęs baltų ainių lyderis, už puikius akademinius ir  veiklos  organizacijoje „Baltų ainiai“ rezultatus  apdovanotas Vytauto Mikūno vardine premija , kurią įsteigė Vydūno fondas.  Prisiminkime:  Justinas Staugaitis prieš porą metų pelnė nominaciją „Jauniausia Alytaus viltis“ už aktyvią savanorystės veiklą ir darbus organizacijoje „Baltų ainiai“. Mūsų organizacijos veikloje aktyviai dalyvavo ir pirmasis Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas Saulius Urbonavičius, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, šiuo metu Kylio mieste (Vokietijoje) rašantis disertaciją, Neringa Grigutytė, Vilniaus universiteto psichologijos dėstytoja ir dar daug kitų, puikių jaunų žmonių.

      Sugrįžę  iš projekto išvykos dalinamės neišdildomais  įspūdžiais ir laukiame naujų susitikimų. Vasarą turime atlikti užduotį  - surinkti ir paruošti medžiagą laikraščiui „Baltų ainiai - gyvenimo būdas“.