Pirmasis gegužės sekmadienis - Motinos diena

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.
Amžinai mes tau liekam skolingi
Už gyvybę, už visą gyvenimą,
Už tą meilę – bekraštę ir šventą,
Ir už  plauką, be laiko nubalintą.
Žodis „ačiū“ ir mažas, ir menkas,
Atsilygint tik meile tegalima.
 
Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Prisiglauskime prie brangių mamų, močiučių. Dovanokime  joms  pavasario žiedus, meilę ir pagarbą.
Būkite laimingos, brangios mamos.