Pagerbėme Laisvės gynėjų atminimą

Alytaus baltų ainiai pagerbė 1991-ųjų Sausio 13-osios aukų atminimą: klausydamiesi
dainininkų Vytauto Kernagio, Vytauto Juozapaičio, Aistės Smilgevičiūtės atliekamų patriotinių
lietuviškų dainų įrašų, atsiminimų apie 20-ties metų senumo įvykius, Panemunės vidurinės
mokyklos kiemelyje degėme laužą - kad geriau pajustume tų metų sausio dvasią.
Tą patį rytą drauge su kitais mokyklos mokiniais rinkomės į akciją „Bokštas-atminties ir
vilties šviesa“: „statėme gyvą bokštą“ ir, susiėmę už rankų, laikydami lietuviškas trispalves, visi
drauge sušukome žodžius „aš labai myliu Lietuvą“.


Po pietų skubėjome į teatralizuotą minėjimą „Kviečiu lietuvį burtis prie lietuvio“, kurio
metu atrodė, kad dalyvaujame Sausio 13-osios įvykiuose: salėje, tarsi žvakių liepsnelėmis
įrėmintame paveiksle, stebėjome choreografinę kompoziciją, skirtą Lietuvos vėliavos pagerbimui,
mokinius, vaidinančius laisvės gynėjus, statančius barikadas, saugančius Parlamentą, TV bokštą,
čia pat dainuojančius ir drauge skanduojančius „Lie-tu-va“, „Lais-vė“, filmuotus fragmentus apie
Sausio 13-osios įvykius... Pabaigoje žvakelių liepsnelės persikėlė iš salės prie stendo su Sausio 13-
osios aukų nuotraukomis, o greta išaugo ir kalnelis lietuviškų trispalvių. Renginio režisierė - Silvija
Peštenienė,vienas iš akcijų iniciatorių - Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos mokinių tarybos
pirmininkas, Alytaus baltų ainių jaunimo pirmininkas Kęstutis Kazlauskas.
Grupelė baltų ainių dalyvavo ir Laisvės gynėjų dienos renginiuose Vilniuje.