PADĖKA

Dėkojame visiems baltų ainiams, aktyviai dalyvavausiems Alytaus miesto šventės dienose: eisenoje, jaunimo organizacijų mugėje, koncertuose, sporto varžybose.

Ypač daug gerų darbų atliko Agnė Rasiukevičiūtė, Ramūnas Jakubauskas, jaunieji aktoriai.

Dėkojame.