Mūsų svečias – ekspedicijos „Misija Sibiras - 2014“ dalyvis Andrius Bautronis

Visai neseniai šventėme Vasario 16-ąją, ruošiamės Kovo 11-ajai. Laikotarpiui tarp švenčių mokykloje  planuojame daug įdomių ir prasmingų renginių, todėl neatsitiktinai į susitikimą su mokiniais atvyko  ekspedicijos „Misija Sibiras 2014“ dalyvis,  Ariogalos gimnazijos ir Jurbarko Juodaičių pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas  Andrius Bautronis.
Pasak jauno mokytojo, istorijos pažinimas ir įtvirtinimas  paskatino įsitraukti į Lietuvos šaulių sąjungos veiklą, išbandyti jėgas gerai žinomoje ekspedicijoje. Andrius sakė: “Susidomėjimas projektu „Misija Sibiras“ gimė nuo pat jo pradžios. Tai projektas, kuris man kaip Lietuvos piliečiui kelia begalinį susižavėjimą ir pagarbą tiems, kurie dalyvauja, būna atrinkti ir įgyvendina pagrindines projekto veiklas. Vedamas didelio susidomėjimo ir noro patekti tarp tų, kurie išvyksta į Sibirą šiai kilniai misijai užpildžiau anketą ir su maža viltimi tikėjausi patekti. Kada buvau pakviestas į atrankinį žygį tikėjimas vis augo, o kada sužinojau, kad patekau tarp tų, kurie išvyks, supratau, tai galimybė prisidėti prie istorinio įvykio, tai momentas, kada galėsiu savo rankomis prisidėti prie mūsų visų istorijos išsaugojimo ir įprasminimo. Misijos veiklos metu mūsų visų bendru darbu turėsiu bent jau simbolinę galimybę įtvirtinti žodį AČIŪ tiems, kurie taip ir liko tolimojo krašto žemėje, kurie už meilę tėvynei buvo nekaltai apkaltinti ir pažeminti, bet  liko ištikimi savo idealams ir tikėjimui, kad trispalvė, kurią drąsiai laikome savo rankose, suplevėsuos jų paliktoje valstybėje, todėl nuvykti į ten, ir prisidėti prie jų atminties išsaugojimo, o vėliau skelbti savo įspūdžius, potyrius ir darbus visoje Lietuvoje – tikslai ir lūkesčiai, kuriuos manau, pavyks įgyvendinti“.  
 
                                               Silvija Peštenienė