Mokomės lyderystės

        Šaltą šeštadienio rytą mokytis rinkosi baltų ainiai, valančiukai, ateitininkai. Mūsų  mokytojais, kaip ir anksčiau,  buvo Silvija Peštenienė, KTU studentų atstovybės prezidentas Justinas Staugaitis, jo brolis - VGTU sttudentas Juozas Staugaitis, aktyviai dalyvavę baltų ainių organizacijos veikloje. Jiems padėjo valančiukų vadovė Reda Savulionienė, ateitininkų vadovas Andrius Jankauskas, sveikatos priežiūros specialistė Rita Baronaitė.

Pasiskirstę grupelėmis mokėmės komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo, lyderystės paslapčių. Susipažinome su baltų ainių darbais, idėjomis, projektais, fiksavome naujus siūlymus. Pasijutome tikrais europiečiais, nes komandinių žaidimų metu teko pasukti galvas ir atsakyti į pačius įvairiausius klausimus apie Europos sąjungą, jaunimo organizacijas, o filmas apie nepakartojamas studentų iniciatyvas sužadino norą patiems kurti ir nebijoti imtis  įdomių ir gerų darbų.  Visiems buvo labai linksma, įdomu.
Prie karštos arbatos puodelio aptarėme darbo grupėse rezultatus, puikiai nusiteikę dalijomės patirtais  įspūdžiais. Kiekvienas buvome apdovanotas geru žodžiu, atminimo dovanėlėmis, dėmesiu. Niekas neskubėjo išeiti  namo. Gal todėl, kad žmonės, atėję su mumis susitikti,  labai  nuoširdūs, geranoriškai besidalijantys patirtimi, tikintys, kad jauni žmonės gali būti  aktyvūs, pilietiški ir patriotiški, tik juos reikia pakviesti susiburti, o gal net uždegti savo pavyzdžiu.
 
                                                           Dovilė Krutulytė