Mielas jaunime!

Baigėsi kelionėmis turininga vasara. Laukia darbai, naujos iniciatyvos sveikatos, vaikų ir jaunimo visuomeniškumo, pilietiškumo, kūrybiškumo  ugdymo srityse.

Kviečiame prisijungti prie baltų ainių ir inicijuoti geras idėjas, dalyvauti jų įgyvendinime.