Aš ir mes-jėga

         Panemunės vidurinėje mokykloje visą savaitę šurmuliavo pilietinio ir tautinio ugdymo baltų ainių  projekto „Aš ir mes“ dalyviai. Projekto iniciatorė – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, baltų ainių vadovė Silvija Peštenienė.
        Mes jau neįsivaizduojame vasaros atostogų be baltų ainių stovyklų, išvykų, tarptautinių susitikimų.  Miesto baltų ainių atstovai ir Čekijos Rymarovo miesto gimnazistai,  kuriuos atlydėjo Rymarovo miesto mero pavaduotojas Jaroslav Kala  ir delegacija asmenų, kurių darbas susietas su kultūra ir švietimu, drauge vykdė veiklas, skirtas  jaunimo organizacijų ryšių stiprinimui ir  Lietuvos vardo 1000-mečiui. Projekto, kuris prasidėjo dar  kovo mėnesį, pradžioje  sumanėme 10 dienų - „100 gerų darbų ir minčių kasdien - Lietuvai“ skirti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui. Dienos „Gamta-visų namai“ metu tvarkėme Sanatorijos pušyną, fotografavome, kaip jis atrodė prieš ir po talkos, organizavome įvairių kartų baltų ainių susitikimą „Tau dėkoju“, kūrėme ir gaminome  organizacijos lankstinukus, skareles, susitikome su alytiške plaukike Rugile Mileišyte.


         Dienos „Alytus vakar ir šiandien“  metu Alytaus miesto savivaldybėje buvome priimti miesto mero Česlovo Daugėlos, Panemunės vidurinėje mokykloje - direktoriaus Zeniaus Kunigonio, susitikimų metu bendravome su Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Rima Rakauskiene, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Česlova Mocevičiene, vyresniąja specialiste Janina Černiauskaite, lankėme miesto senamiestį, piliakalnius, klausėmės įvairių legendų, jumoristinių prisiminimų, diskutavome tema „Lietuva. Lietuviai svetur“, buvome svetingai priimti  Alytaus kolegijoje. Drauge su didžiuliu alytiškių būriu  prie Laisvės angelo giedojome tautinę giesmę, dainavome lietuviškas dainas.
        Sveikatos dienos metu organizavome konferenciją „Aš ir mes“, kurios metu dalijomės patirtimi psichotropinių medžiagų, smurto, patyčių prevencijos programų vykdymo srityje.
Menų dienos metu Agnė Rasiukevičiūtė svečiams pristatė Lietuvą  menininkų akimis,  susitikome su režisieriumi Robertu Šarknicku, kuris pirmą kartą parodė savo sukurtą filmą „Nepalikite, prašau“ su subtitrais anglų kalba. Projekto atstovai lankėsi Alytaus vaikų globos namuose, atnešdami į juos džiaugsmo  valandėlę vaikams ir sau.
           Puikiai nusiteikę grįžome iš kelionės po Metelių regioninį parką, Dzūkijos miškus.
 Prasidėjus Dainų šventei, dalyvavome Folkloro dienoje, bendravome su visų Lietuvos regionų muzikantais, šokėjais, kopėme į Gedimino pilį, pasakojome svečiams Lietuvos istorijos faktus.


         Nepakartojamus įspūdžius paliko dalyvavimas Dainų dienoje „Amžių sutartinė“: stebėjome vėliavų pakėlimo ceremoniją prie Prezidentūros, renginius Katedros aikštėje, drauge su miesto delegacija žygiavome į Vingio parką ir klausėmės didingo koncerto. „Tai pats unikaliausias kultūros reiškinys, kokį esu mačiusi savo gyvenime“, - pakerėta  didžiulio choro atliekamų melodingų dainų tokiais žodžiais čekų jaunimo nuotaikas išreiškė Rymarovo tarptautinių projektų koordinatorė Jaroslava Slavicinska.

             Silvija Peštenienė drauge su savo mokiniais ir projekte dalyvavusiais kolegomis - pedagogais Vilma Skesteniene, Reda Savulioniene, Rimvydu Juškevičiumi, Karen ir Rima Saakovais, Robertu Šarknicku, Ingrida Visockiene išlydėdama svečius jau gyveno naujomis idėjomis , kaip  projektas tęsis prasidėjus naujiems  mokslo metams: Rymarovo  ir Alytaus jaunimas  surengs vaizdo konferenciją, kurios metu čekai dalyvaus viktorinoje „Lietuvai-1000 metų“, bendraus su čekų fotografu Indrich Shtraitu, kurs projekto kalendorių, organizuos dienas „Sportas- jėga“, „Lietuvos ir Čekijos menininkai -  prieš blogį“. Mokytojai turės galimybę bendrauti su kolegomis Čekijoje, o režisierius Robertas Šarknickas drauge su vyresniaisiais baltų ainių atstovais vyks į Čekiją, kur pristatys Rymarovo ir aplinkinių miestelių publikai  savo filmą „Nepalikite, prašau“.
           Vienas  žmogus niekada nepadarys tiek, kiek padaro bendraminčių grupė. Tokia ir projekto idėja : aš ir mes- jau jėga...