Konferencija „Sveika mokykla“ - puiki priemonė išreikšti savo lūkesčius

      Baltų  ainių projekto „Baltų ainiai - gyvenimo būdas“  konferencijoje dalyvavo vaikai ir jaunuoliai nuo 11 iki 19 metų. Akordeonistas Ernestas Jančiukas ir gitaristai Mažvydas Raudonis bei Aurimas Augutis smagiais instrumentiniais kūriniais pasveikino susirinkusius. Mūsų vadovė Silvija Peštenienė priminė, kad ši konferencija - jau trečius metus vykstantis renginys, perskaitė negalėjusių atvykti į konferenciją mūsų buvusių narių - Sauliaus Urbonavičiaus, MRU dėstytojo,  sveikinimus, atsiųstus  iš Kylio miesto, Dainiaus Grigužausko ir Neringos Grigutytės iš Vilniaus, Augusto Degučio, visai neseniai už puikius mokymosi rezultatus ir visuomeninę veiklą organizacijoje „Baltų ainiai“ apdovanoto vardine Vydūno premija. Pernai ir užpernai konferencijose  dalyvavo ir Čekijos Rymarovo miesto  jaunimas. Taigi, nestokojome aplodismentų , išgirdę draugų čekų sveikinimus.

      Narkomanija, patyčios – nūdienos piktžaizdės, kurių plitimui turime užkirsti kelią drauge. Galbūt, todėl daugelis kalbėjo apie pražūtingą svaiginimosi reikšmę, apie būtinybę mokytis būti atspariems žalingų įpročių pasiūlai, sugebėti pasakyti „ne“ abejotiniems kvietimams ir draugams. Vaizdingai narkomano laiško meninę kompoziciją pristatė sveikos gyvensenos mokytoja Vilma Sinkevičienė ir jos auklėtiniai.

  Gabrielė Kumiščiūtė papasakojo apie baltų ainių nuveiktus darbus per 2009-2010 metus. Biologijos mokytoja Danutė Rakauskienė priminė apie gamtoje sutinkamus nuodingus augalus, medikė Rita Baronaitė-apie slypinčius pavojus prie vandens ir miškuose, Renata Vilkelienė-  apie prasmės paieškas geruose darbuose, saviraiškoje.

      Baltų  ainiai Eimantė Arbutavičiūtė ir Kęstutis Kazlauskas sukūrė  filmukus apie savo šeimas, tai ir buvo atsakymas į pasirinktą temą „Šeima-vertybių ir prasmės pradžia“.

      Aplankę  savo pačių piešinių ir plakatų parodą „Sveika mokykla“ rinkomės į darbo grupes, kuriose diskutavome, kokia turėtų būti sveika mokykla, sveika klasė, sveika visuomenė. Visi vieningai priešinomės narkobiznio plitimui, girtavimui, patyčioms. Daugelis kvietė aktyviau veikti klasių kolektyvams, nes klasė tarsi maža visuomenė, kurioje galima spręsti daugelį problemų. Kiti pasisakė už aktyvesnį tėvų įtraukimą į renginius, projektus, diskusijų plėtotę. Vyresnieji kvietė į aukštesnį lygmenį pakylėti poilsio vakarų organizavimą.

      Baltų  ainiai įsipareigojo tęsti pradėtus švietėjiškus savo darbus alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo srityje. Pagrindiniu atspirties tašku įvardijo visuomenės sveikatą, tarpusavio santykius, saviraiškos galimybes ir ,žinoma, veiklių, geranoriškų  žmonių susitekimą ir vieningą darbą. Juk visada būti baltomis varnomis tarp juodų nelengva, o pasipriešinti alkoholiui, tabakui- ne kiekvienas sugeba. Tam reikia valios, protingo apsisprendimo ir teigiamų pavyzdžių.