Informacija

Grupė baltų ainių dalyvavo Vilniuje vykusioje konferencijoje „Prezidentas Antanas Smetona ir to meto Lietuva“ .
Kviečiame visus dalyvauti renginiuose, skirtuose Kovo 11-ajai, kurie organizuojami Alytaus mieste.