Europos Sąjungos tarptautiniame projekte -Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos baltų ainiai ir jų draugai

    Į tarptautinio projekto „Drama - būdas išsilaisvinti“ pirmojo etapo seminarą-mokymus savaitgalį susirinko panemuniškiai baltų ainiai, organizacijos  draugai, jų vadovės – Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Peštenienė ir dailės mokytoja Ingrida Vaitkienė, valančiukų vadovė Reda Savulionienė. Projekto iniciatoriai - Lenkijos organizacija „Tiltas į socialinę žmogaus integraciją“. Priešistorė: 2009-ųjų  vasarą  mokytoja Ingrida Vaitkienė drauge su grupe panemuniškių baltų ainių  dalyvavo Gdanske ( Lenkija) vykusiame tarptautiniame Italijos, Vokietijos , Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos projekte „Nutikimai“, kuriame ir gimė idėja naujam projektui – mokytis realizuoti save per vaidybą.

    Ir štai turime naują tarptautinį projektą „Drama – būdas išsilaisvinti“, kurio vadovas Gdansko universiteto profesorius Adam Jagiello-Rusilowski, partneriai - Italijos Romos meno akademija bei Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Alytaus skyrius.
    Projekto pirmojo etapo metu Italijoje, Lenkijoje, Lietuvoje vyksta seminarai, grupiniai užsiėmimai, kurių metu kiekvienos organizacijos nariai mokomi  per pozityvius dalykus:  bendraujant su įvairiais žmonėmis, palaikant optimizmą, svajonę, leidžiant džiaugtis ir puoselėti gerąsias savybes, teigiamus jausmus. Mokoma geranoriškai bendrauti ir toleruoti bet kokio amžiaus, išsilavinimo, patirties  asmenį, esantį greta, neakcentuoti problemų, o suteikti kiekvienam galimybę saviraiškai, kūrybai, vilčiai.
    Mokymus Alytuje veda  projekto vadovas Gdansko universiteto profesorius Adam Jagiello-Rusilowski, projekto koordinatorė Aleksandra Musielak, asistentė Martyna Groth. Po šių mokymų projekto koordinacinė grupė atrinks 3-4 asmenų grupę, kuri dalyvaus konferencijoje Gdanske. Jos metu bus aptarti  Italijos, Lenkijos, Lietuvos darbo grupių veklos rezultatai, ruošiama medžiaga projekto knygai.


    Kaip gi vyko mokymai? Visų pirma buvome pakviesti  vieni kitiems nusišypsoti, pasakyti gerą žodį, psichologiškai atsipalaiduoti,  nusiteikti. Baltų ainių ir valančiukų rėmėjoms  – etnografinio ansamblio „Dzūkų pulkucis“ vadovei Antaninai Urmanavičienei, dailininkei Eglei  Bylaitienei, Sausio 13-osios brolijos Alytaus skyriaus pirmininkei Antaninai Mikalonytei profesorius pasiūlė  sugalvoti jaunimui po užduotį -  svajonę, kurią išreikštų judesio, vaidybos būdu, pasitelkę pagalbines  menines priemones. Temos buvo tokios: „Daina sujungia pasaulį“, „Kuo užimti jaunimą?“, „Žalingi įpročiai ir alternatyva jiems“. Taip pat kiekviena iš trijų grupių piešė menininko portretą. Atlikus darbus  vyko jų rezultatų pristatymas, savo pastebėjimus išsakė profesorius Adam, projekto viešnios, patys jaunuoliai įvardijo tai, kas sekėsi lengviau,kas sunkiausiai. Kaip ir vyresnių projekto viešnių, taip ir jaunimo svajonė – galimybė save realizuoti, būti suprasatam ir įvertintam.
    Šiuo metu mūsų aplinkoje labai daug pykčio, pavydo, apkalbų, netgi noro pakenkti vienas kitam...Tai labai alina psichologiškai, neleidžia atsiskleisti žmogaus kūrybiniam pradui. Todėl šis projektas – puiki proga kiekvienam pasijusti  reikalingu, svarbiu, suteikia  vilties, kad viskas bus gerai. O svarbiausia - motyvuoja su šia  nuostata eiti į savo aplinką.