Baltų ainiai - Vasario 16-ajai

   Vasario 13-ąją rinkomės į popietę „Lietuva-tai mažas žemės lopinėlis“, kurios metu prisiminėme Vasario 16-osios reikšmę Lietuvos istorijai, dalijomės mintimis „Ką man reiškia Lietuva?“. Vienam iš mūsų Lietuva - „gimtieji namai ir prosenelių kraštas“, kitam „visas gyvenimas“, „prasmė ir viltys“, „tėvai, seneliai, nuostabiausia gamta ir ateitis“.
   Žiūrėjome meninį filmą „Knygnešys“. Filmas pasakoja apie knygnešio dalią, meilę Tėvynei, pagarbą jos istorijai, vyskupo Motiejaus Valančiaus darbus, šviečiant lietuvius, saugojant juos nuo alkoholio.
Atrodo, sėdėjome Lietuvos istorijos pamokoje...Galbūt, Tėvynės saugojimo, kūrimo ir perdavimo ateities kartoms pamokoje...