LBD “Baltų ainiai” Alytaus miesto ir rajono skyriaus veikla

Alytaus skyrius įsikūrė 1993 metų kovo mėnesį. Nuo pat įsikūrimo pradžios baltų ainiams vadovauja Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Peštenienė.Žalingų įpročių prevencijos darbus pradėjome vykdyti drauge su blaivybės klubo “Granitas “ nariais, medikais, psichologais, teisėsaugos pareigūnais,kitų šalies skyrių baltų ainiais, vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio nariais.

       Vykdydami švietėjišką alkoholio , tabako ,narkotikų vartojimo prevencijos darbą, stengiamės apsaugoti jaunus žmones nuo patekimo į grėsmingą kvaišalų liūną, mokydami griežtai pasakyti “ne”tam, kas griauna gyvenimą. Suprasdami, kad to daryti prievarta negalima, stengiamės skatinti jaunus žmones pozityviai mąstyti ir veikti, ugdome gebėjimą pačiam sąmoningai rinktis sveiką,prasmingą, sėkmę lemiantį gyvenimą.
Alytaus baltų ainių veikla pagrįsta mokinių sveikatą stiprinančiomis priemonėmis, įgyjant sveikos gyvensenos įtvirtinimui reikalingų žinių ir įgūdžių, sudarant galimybes išgyventi džiaugsmą patenkinus fizinio aktyvumo, saviraiškos, kūrybos poreikį, skatinant turiningą laisvalaikį, bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraamžiais bei tarptautinį bendradarbiavimą.
         Akcijos, konkursai , lyderių mokymai, veikla “Draugas draugui”, šventės, stovyklos, šeimų renginiai, kūrybiniai projektai, tarptautiniai ryšiai ,individuali pagalba problemų turintiems vaikams ir paaugliams – tai veikla, į kurią nuolat įsijungia jauni alytiškiai. Greta -ir pirmieji mūsų skyriaus baltų ainiai – psichologė Neringa Grigutytė, mokytoja Bronelė Tamulynienė, VDU tarptautinių projektų vadybininkas Darius Patinskas, Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės prezidentas Saulius Urbonavičius, VU studentas Andrius Peštenis, Mykolo Romerio universiteto studentas Domas Peštenis.
Aktyvūs ir kūrybingi jaunieji lyderiai-Giedrius Kvederavičius, Augustas Degutis, Laurynas Vaitkevičius, Greta Veselgaitė, Gabrielė Gutauskaitė,Greta Sodaitytė, Rita Adomavičiūtė.

Alytaus baltų ainiai dalyvavo tarptautiniuose IOGT, NORDAN,EGTYF kongresuose , vykusiuose mūsų šalyje,Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Latvijoje, Belgijoje, Švedijoje.

Aktyviausi Alytaus baltų ainiai-Panemunės vidurinėje mokykloje.Nuoseklaus panemuniečių darbo rezultato įrodymai- 2001 m. šalies mokinių žinių konkurso “Moksleiviai prieš AIDS “ finale laimėta 3 –oji vieta, 2002 m. šiame konkurse- jau 2-oji vieta, o 2002 m. šalies mokinių ir pedagogų konkurso “Sveikuolių sveikuoliai” finaliniame etape-1-oji vieta.Visiems šiems trims konkursams mokinius parengė Silvija Peštenienė.
Alytaus baltų ainiai turi savo emblemą, vėliavą, lankstinuką, reklaminį pačių sukurtą filmą.Lyderiai veda užsiėmimus bendraamžiams “Draugas draugui”, tradicinį konkursą “Aš už sveiką draugą”, kasmetinę konferenciją “Sveika mokykla”, susitikimus su įdomiais žmonėmis , gerumo akcijas, tradicines vaikų-tėvų-senelių advento,Šv.Velykų vakarones, vasaros stovyklas Metelių regioniniame parke,internetu bendrauja su kitų šalių sveikos gyvensenos šalininkais, dalyvauja miesto jaunimo akcijose ir įvairiose šventėse, esame sukūrę ir pastatę keletą spektaklių:”Sviedinukas Greituoliukas” ir “Sąmyšis miške”(lėlių), “Išlikime”, “Atverk akis”.
Dažnai kolegos iš užsienio paklausia: “kaip pamatuojate rezultatus žalingų įpročių prevencijos srityje? “Atsakau:”jei bent keletas jaunų žmonių kasmet susimąsto apie savo pasirinkimą arba atsako-blaivybė-mano gyvenimo stilius”-tai ir yra rezultatas Jei jaunas žmogus susidomi mūsų vykdoma veikla ir po vieno-kito susitikimo greta jaučiasi saugus, turintis sąlygas savirealizacijai –tai mūsų darbo vertė.
 
(parsisiųskite el. knygą apie mus, čia)
 
  Silvija Peštenienė, LBD “Baltų ainiai” Alytaus m. ir raj skyriaus prezidentė