Informacija

Ar žinote?
Blaivybė Lietuvoje kaip visuomeninis judėjimas savo šaknimis  siekia XIX a. vidurį.

1858 m. spalio 11 d. Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius išsiuntė  vyskupijos dekanatams ganytojišką laišką, inicijuojantį blaivybės sąjūdį. Visose parapijose buvo įsteigtos blaivybės brolijos, kai kur subūrusios iki 95 proc. visų parapijiečių. Manoma, kad per dvejus metus alkoholio vartojimas sumažėjo daugiau nei 5 kartus. Caro valdžia neleido platinti M. Valančiaus parengto laikraščio „Pakeleivingas“, knygelės „Apej Brostwa Blaiwites arba nusitureima“, L. Ivinskio „Aitvaro“. Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas 1863 m. uždraudė skleisti blaivybę kaip pavojingą Rusijos imperijai. Dėl to degtinės vartojimas vėl ėmė didėti, tačiau 1906 m. Lietuvoje vidutiniškai vienas žmogus vartodavo dukart mažiau degtinės nei Rusija.

XX a. pradžioje atsikūrė  blaivybės brolijos, blaivybės idėjas skleidė Antanas Baranauskas, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius, Maironis, Vaižgantas, Vydūnas, Šatrijos Ragana, Pranas Vaičaitis ir kt. 1908 m. Kauno kunigai įsteigė Lietuvos katalikų blaivybės draugiją, kuri veikė plačiai visos šalies mastu. 1914 m. jai priklausė 212 skyrių ir apie 60 tūkst. narių, jai priklausė 72 arbatinės, 20 knygynų, 3 prieglaudos, 26 chorai, orkestras, leido plakatus ir knygas, rengė paskaitas ir spektaklius.

2007 m. birželio 14 d. Seimo nutarimu Nr. X-1185 2008-ieji metai buvo paskelbti Blaivybės metais.

Įdomūs faktai:

30 minučių. Tokios trukmės pasyvus rūkymas ima kenkti mūsų ląstelėms. 30 minučių pasyvaus rūkymo žala išnyksta po 24 valandų. Tai rodo naujas Kalifornijos universitete, San Franciske , atliktas tyrimas. [Iliustruotas mokslas, 2008]

Apie 1,3 milijardo planetos gyventojų rūko
75% rūkorių yra bandę mesti rūkyti, tačiau nesėkmingai
Apie 50% rūkorių, ištiktų  infarkto, tęsia rūkymą dar būdami ligoninėje, o dar didesnis skaičius - iš karto, išėję iš ligoninės
40% pacientų, kuriems dėl rūkymo buvo pašalintos balso stygos, tęsia rūkymą
Beveik 50% asmenų, kuriems buvo operuotas plaučių vėžys, tęsia rūkymą
Nuo 33% iki 50% asmenų, pradėjusių eksperimentuoti su cigaretėmis, tampa nuolatiniais rūkoriais. Ir nuo 70% iki 90% nuolatinių rūkorių yra priklausomi nuo nikotino
Praėjusio amžiaus penktame dešimtmetyje tabako pramonės užsakyti tyrimai nustatė, kad tabako rūkymas sukelia vėžinius susirgimus, ir kad tabake esantis nikotinas sukelia priklausomybę. Tyrimų rezultatai buvo įslaptinti, o tabako pramonė galėjo rinktis vieną iš tolimesnių veiklos modelių: a) auginti ir rinkai siūlyti kitą produktą, nežudantį jo vartotojų;  b) rasti būdą nikotino pašalinimui iš tabako, kad jo vartotojai netaptų priklausomi, ir galėtų mesti rūkyti kada panorėję; c) nieko nekeisti - t.y. prekiauti tabaku kaip iki tol. Tačiau tabako pramonė surado ketvirtą kelią:  išrado ir ėmė naudoti būdą, kaip padidinti nikotino kiekį tabake. Natūraliame tabake yra apie 2,6% nikotino, o po specialaus apdirbimo – 4,8%. Kaip Jūs galvojate - kodėl taip pasielgta? [nikotinas.lt]

Nuorodos:

Baisus girtuoklybės vaisius
Geriau jau...IŠPILK